CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT AN
Current Openings

NHÂN VIÊN ĐẤU THẦU

Bidding Dept  ·  VAG - HCM, Full-time
12,000,00015,000,000 VNĐ
Deadline: 03/09/2022

Senior Sales iLotusland

Domestic Sales Dept  ·  VAG - HCM, Full-time
15,000,00020,000,000 VNĐ
Deadline: 31/08/2022

Technical Sales

Contractor Sales Dept  ·  VAG - HCM, Full-time
Negotiable
Deadline: 31/08/2022

KẾ TOÁN THUẾ

Negotiable
Deadline: 31/08/2022

Chuyên viên C&B

Human Resource Dept  ·  VAG - HCM, Full-time
Negotiable
Deadline: 31/08/2022

Kỹ sư Thiết bị (Workshop)

Workshop Dept  ·  VAG - HCM, Full-time
Negotiable
Deadline: 31/08/2022

Kỹ sư Thiết kế

Engineering Dept  ·  VAG - HCM, Full-time
Negotiable
Deadline: 31/08/2022

Chuyên viên Mua hàng nước ngoài

Purchasing Dept  ·  VAG - HCM, Full-time
12,000,00015,000,000 VNĐ
Deadline: 31/08/2022

Marketing Executive

Marketing Dept  ·  VAG - HCM, Full-time
Negotiable
Deadline: 31/08/2022

Site Service Engineer

Negotiable
Deadline: 31/08/2022

Mobile Developer

Technology Division  ·  VAG - HCM, Full-time
Negotiable
Deadline: 30/09/2022

Backend Developer

Technology Division  ·  VAG - HCM, Full-time
Negotiable
Deadline: 30/09/2022

Frontend Dev (ReactJS, Typescript, HTML)

Technology Division  ·  VAG - HCM, Full-time
Negotiable
Deadline: 30/09/2022